Сплит тип Хидрауличен запчаник со отпор на лизгање